В случай, че имате нужда от съдействие или консултация само за част от Вашата сделка, ние Ви предлагаме помощ, като ви предоставим индивидуализирано административно обслужване, съобразено с вашите нужди.
При сделки за покупко-продажба
1/ Експертно мнение за продажна цена на недвижим имот (оглед и писмено удостоверение) – становище за пазарна цена
2/ Административно обслужване - Документално оформяне на сделка;
-Съдействие в преговори; Договаряне на цена и/или желани параметри;
-Нотариално оформяне на сделка – съдействие при нотариалното изповядване, и въвод във владение.
При сделки за наем
1/ Експертно мнение за наемна цена на недвижим имот (оглед и писмено удостоверение) становище за пазарна цена
2/ Документално оформяне на сделка с договор за наем; Вписване на договор за наем
-Участие в преговори
3/ Управление на недвижим имот.