Процесът на откриване на най-подходящия ипотечен кредит, осигуряване на необходимите документи и финализиране на кредитната сделка е свързан с добро познаване на кредитните продукти, многократно посещение в банкови офиси и събиране на необходимата документация.

Валенте рекламира услугите на КРЕДИТ ЦЕНТЪР ООД

най-големия КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК  в България.

Ролята на кредитния посредник, който може да обясни коректно и ясно механизмите на действие и ангажиментите, които кредитоискателят поема в случай на сключване на сделка. Във възможностите на кредитните посредници е да посъветват нуждаещите се от кредит, в зависимост от техните търсения и възможности, от какъв точно продукт се нуждаят и какви са вариантите, на които могат да се спрат. За някои кредитоискатели  намирането на финансираща институция може да се окаже трудна задача. Кредитният посредник, благодарение на специализираните си познания, по-бързо може да се ориентира във възможните решения на проблема и да насочи клиента към подходящ кредитен източник.
Днес все повече хора ползват услугите на кредитните посредници поради техния достъп до по-голям спектър от кредитни услуги, по-добро обслужване и професионален подход при преговарянето им с финансиращи институции.

За допълнителна информация относно дейността на Кредит Център ООД можете да се обърнете към: Георги Кирилов -  GSM +359 898 645 357, и  Венцислав Петров - GSM +359 896 733 561, +359 887 237 519

Агенция Валенте  не предоставя услуги по кредитно посредничество по смисъла на Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители, но може да ви свърже с професионалистите от кредитен посредник Кредит Център ООД.